Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

Zbierka:  261/2023 | Čiastka:  84/2023
1.7.2023