ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena Obchodného zákonníka

Zbierka:  390/2019 | Čiastka:  129/2019
21.11.2019