ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena uznávania dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií

Zbierka:  276/2017 | Čiastka:  116/2017
15.11.2017