ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o archívoch a registratúrach

Zbierka:  364/2020 | Čiastka:  141/2020
14.12.2020