ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o brannej povinnosti

Zbierka:  409/2021 | Čiastka:  149/2021
12.11.2021