Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o cestnej premávke

Zbierka:  246/2022 | Čiastka:  79/2022
9.7.2022