Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o dani z pridanej hodnoty

Zbierka:  516/2022 | Čiastka:  153/2022
30.12.2022