ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o elektronických komunikáciách

Zbierka:  242/2020 | Čiastka:  96/2020
9.9.2020