Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o elektronických komunikáciách

Zbierka:  533/2021 | Čiastka:  175/2021
29.12.2021