Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o financovaní škôl

Zbierka:  371/2020 | Čiastka:  143/2020
16.12.2020