Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady

Zbierka:  470/2021 | Čiastka:  165/2021
13.12.2021