Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Zbierka:  194/2023 | Čiastka:  68/2023
7.6.2023