ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o obchodnom registri

Zbierka:  403/2021 | Čiastka:  149/2021
12.11.2021