Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zbierka:  224/2019 | Čiastka:  80/2019
22.7.2019