ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o pamäti národa

Zbierka:  260/2017 | Čiastka:  108/2017
27.10.2017