ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o politických stranách a politických hnutiach

Zbierka:  314/2020 | Čiastka:  124/2020
11.11.2020