ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva

Zbierka:  125/2021 | Čiastka:  47/2021
9.4.2021