Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o pozemkových úpravách

Zbierka:  257/2022 | Čiastka:  83/2022
21.7.2022