Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o pozemkových úpravách

Zbierka:  487/2022 | Čiastka:  150/2022
23.12.2022