Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o pozemkových úpravách a zákona o zájazdoch

Zbierka:  119/2019 | Čiastka:  46/2019
3.5.2019