Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o registri adries a zákona o obecnom zriadení

Zbierka:  42/2022 | Čiastka:  15/2022
22.2.2022