Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o registri partnerov verejného sektora

Zbierka:  241/2019 | Čiastka:  82/2019
31.7.2019