Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Zbierka:  365/2022 | Čiastka:  127/2022
9.11.2022