Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Zbierka:  294/2023 | 
21.7.2023