ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o Slovenskej akadémii vied a zmena geologického zákona

Zbierka:  347/2021 | Čiastka:  133/2021
5.10.2021