Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru

Zbierka:  478/2021 | Čiastka:  168/2021
16.12.2021