ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o štátnej štatistike

Zbierka:  107/2020 | Čiastka:  44/2020
5.5.2020