ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde

Zbierka:  158/2019 | Čiastka:  59/2019
6.6.2019