ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o volebnej kampani

Zbierka:  280/2020 | Čiastka:  109/2020
9.10.2020