ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o vysokých školách

Zbierka:  270/2018 | Čiastka:  95/2018
26.9.2018