ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o vysokých školách

Zbierka:  155/2019 | Čiastka:  58/2019
5.6.2019