ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Zbierka:  345/2021 | Čiastka:  133/2021
5.10.2021