ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu

Zbierka:  136/2020 | Čiastka:  56/2020
29.5.2020