Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákonov v súvislosti s konsolidáciou verejných financií

Zbierka:  530/2023 | Čiastka:  170/2023
30.12.2023