Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Zbierka:  150/2022 | Čiastka:  47/2022
30.4.2022