ZÁKON o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zbierka:  391/2015 | Čiastka:  107/2015
18.12.2015