ZÁKON o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zbierka:  351/2015 | Čiastka:  96/2015
5.12.2015