ZÁKON o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zbierka:  180/2013 | Čiastka:  42/2013
29.6.2013