ZÁKON o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zbierka:  282/2015 | 
29.10.2015