Introductory Coursebook of English for Students of Diplomacy and International Relations

Introductory Coursebook of English for Students of Diplomacy and International Relations

Autor: Andrea Demovičová, Zuzana Kurucová


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 8. 9. 2022Učebnica Introductory Coursebook of English for Students of Diploma cy and International Relations vznikla na základe dopytu po nedostatkových učebných materiáloch potrebných pre vyššie odborné vzdelávanie v anglickom jazyku pre študentov medzinárodných vzťahov a diplomacie. Autorky vychá dzali zo skúseností s výučbou anglického jazyka pre študijný odbor medziná rodné právo, ako aj z dlhoročnej praxe v prednášaní právnej angličtiny pre štu dentov práva. Výber tém a ich náročnosť sú prispôsobené potrebám súčasných študentov.
Učebnica je výborným pomocníkom pri štúdiu odbor ného anglického jazyka, a to nie len pre študentov medzinárodných vzťahov a diplomacie, ale úžitok z nej môže čerpať aj širšia odborná verejnosť.