Prípadové štúdie z teórie a praxe legislatívy

Prípadové štúdie z teórie a praxe legislatívy

Autor: Vincent Bujňák, Stanislav Gaňa, Milan Hodás


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 24. 9. 2021Tím erudovaných legislatívcov dlhodobo sa venujúcich tvorbe práva pripravil pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odbornú i laickú verejnosť zbierku prípadových štúdií z teórie a praxe legislatívy. Zámerom spoluautorov tejto cvičebnice je motivovať čitateľov k hľadaniu správnych odpovedí na otázky, ktoré sú s jednotlivými prípadmi spojené, a poukázať tak na precíznosť, ktorú si legislatívna činnosť vyžaduje. Cvičebnica umožní jej čitateľovi precvičiť si teoretické poznatky získané štúdiom odbornej literatúry.