Public International Law Coursebook

Public International Law Coursebook

Autor: Lukáš Mareček, Liudmyla Golovko


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 20. 1. 2023Učebnica slúži ako úvod do medzinárodného práva verejného, predovšetkým pre výučbu študijného programu právo v anglickom jazyku. Prvá časť učebnice je venovaná všeobecnej časti, druhá osobitnej časti medzinárodného práva verejného. Kapitoly pozostávajú z úvodu do problematiky (vlastný učebný text), úryvkov z relevantných dokumentov (rozsudky, medzinárodné zmluvy a iné podklady pre prácu na seminárnych cvičeniach), otázok a odporúčanej súvisiacej literatúry pre ďalšie štúdium.