Zákaz vekovej diskriminácie (spoločenské a právne aspekty)

Zákaz vekovej diskriminácie (spoločenské a právne aspekty)

Autor: Miroslava Novodomcová, Michal Cenkner, Nikolas Sabján


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 15. 5. 2020Publikácia sa venuje pomerne komplexnému pojmu „ageizmus" a problematike vekovej diskriminácie, ktoré sa stávajú stále aktuálnejšími v európskom, ale aj v slovenskom právnom diskurze.
Aktuálnosť predmetnej témy nie je v žiadnom prípade náhodná, naopak, tento trend je „prirodzenou" reakciou na starnutie populácie a možný rast prípadov diskriminácie z dôvodu veku.
Autori sa v publikácii okrem pozitívno-právnej analýzy zamerali aj na vzťah ageizmu a vekovej diskriminácie, ktorý sa často ignoruje.