Zákon o tepelnej energetike – komentár

Zákon o tepelnej energetike – komentár

Autor: Boris Balog, Rastislav Hanulák, Marek Franczel, Lenka Balog Ferenčáková


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 7. 12. 2022Na slovenskom trhu dosiaľ chýbalo dielo, ktoré by zrozumiteľným a praktickým spôsobom rozoberalo podmienky podnikania v tepelnej energetike. Snahou autorského kolektívu bolo túto medzeru vyplniť a priniesť detailný právny výklad k zákonu o tepelnej energetike.
Zákon prešiel od svojho vyhlásenia veľkým počtom noviel, pričom rok 2022 takisto prináša jeho zásadnú novelizáciu. Právny výklad autorov preto reaguje aj na aktuálnejšie zmeny.
Publikácia obsahuje podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Autori vnášajú do svojich textov vlastné praktické poznatky a skúsenosti nadobudnuté pri aplikácii zákona a, navyše, komentár je obohatený aj o relevantné súdne rozhodnutia na národnej úrovni.
Kvalitu spracovania komentára podporuje aj zloženie autorského kolektívu, ktorý sa skladá z erudovaných odborníkov a právnych expertov aplikujúcich zákon o tepelnej energetike a zo skúsených legislatívcov v oblasti energetiky.
Komentár k zákonu o tepelnej energetike je určený pre odborníkov, pre ktorých je znalosť primárnej legislatívy v oblasti teplárenstva profesionálnou nutnosťou, ale tiež pre širšiu verejnosť, ktorá má záujem zoznámiť sa s novinkami a nuansami aktuálneho znenia zákona o tepelnej energetike.