3.4.2023
ID: 5711

Advokátska kancelária Wolf Theiss oznámila novú vedúcu partnerku v Bratislave

839a8008b50bfad2980f0d45bbfcdbcd/WT_Logo_RGB.png
Zdroj: Wolf Theiss

Advokátska kancelária Wolf Theiss vymenovala Katarínu Matulníkovú za novú vedúcu partnerku svojej bratislavskej pobočky. Katarína so sebou prináša viac než dve dekády skúseností a špičkových hodnotení v oblasti pracovného práva – vďaka tejto odbornosti bude zároveň vedúcou právničkou bratislavskej pracovnoprávnej praxe. Wolf Theiss Bratislava oslávila minulý rok 20. výročie svojho založenia a je pripravená na ďalší strategický rast.

Spoločnosť Wolf Theiss dnes oznámila vymenovanie Kataríny Matulníkovej za novú vedúcu partnerku bratislavskej kancelárie. Katarína je medzinárodne uznávanou odborníčkou na pracovné právo, ktorá už viac ako dve desaťročia pôsobí vo významných advokátskych kanceláriách. Prichádza z advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave, kde viedla pracovnoprávnu prax.

Katarína preberá vedenie spoločnosti od Jitky Logesovej, ako vedúca partnerka spoločnosti Wolf Theiss Bratislava pôsobila od roku 2019.

"S príchodom Kataríny do bratislavskej kancelárie je náš tím pripravený na ďalší rast na Slovensku aj v širšom regióne strednej a východnej Európy. Je to vynikajúca právnička, ktorá počas mnohých rokov preukázala hĺbku svojich odborných znalostí a vodcovských schopností, čím si získala významné uznanie na domácej aj medzinárodnej úrovni," hovorí Jitka Logesová.

Katarína má bohaté skúsenosti v oblasti pracovného práva, pričom posledných 20 rokov poskytovala poradenstvo veľkým nadnárodným a národným spoločnostiam z rôznych priemyselných odvetví v celej škále pracovnoprávnych otázok. Katarína je aktívnou členkou Európskej asociácie právnikov v oblasti pracovného práva a Výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Americkej obchodnej komory na Slovensku a často prednáša na konferenciách a v médiách o najnovších trendoch v tejto oblasti.

"Na Slovensku je veľmi málo žien na pozíciách vedúcich partnerov. A z nich ešte menej pôsobí prevažne v netransakčnej oblasti. Preto som veľmi vďačná za odvahu, ktorú prejavili vo Wolf Theiss, keď mi dali príležitosť viesť a prispieť k dobre etablovanému tímu Wolf Theiss v Bratislave. Teším sa z ďalšej diverzifikácie tímu a portfólia, keďže sa snažíme o rast a pokračovanie v poskytovaní špičkového poradenstva našim klientom. Spolu s mojimi novými kolegami sa teším na spoločné objavovanie toho, čo v budúcnosti firmu čaká," hovorí Katarína Matulníková, nová vedúca partnerka a vedúca pracovnoprávnej praxe Wolf Theiss Bratislava.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk