20.1.2017
ID: 3578

CMS otvorí vlastnú kanceláriu v Bratislave

e259f733b49ff1cf2ce20bebacf6dd3d/Logo_RC.png
Zdroj: shutterstock.com

Advokátske kancelárie CMS a Ružička Csekes s.r.o., ktoré spolupracovali na Slovensku v asociácii od r. 2004, ukončia spoluprácu k 31. máju 2017. CMS, 6. najväčšia právnická firma na svete, zriadi v Bratislave samostatnú pobočku s novovytvoreným tímom slovenských právnikov.

„Tento krok, týkajúci sa slovenského trhu, je v súlade s celosvetovou stratégiou spoločnosti CMS poskytovať komplexné právne služby prostredníctvom plne integrovaných kancelárií na všetkých trhoch, kde CMS pôsobí.“ Hovorí Helen Rodwell, managing partnerka CMS Česká republika. „My i naši klienti si veľmi ceníme náš dlhodobý vzťah s advokátskou kanceláriou Ružička Csekes, sme však presvedčení o tom, že naše pôsobenie s vlastným tímom slovenských právnikov zabezpečí ešte hladšie poskytovanie právnych služieb našim klientom,“ dodáva Peter Huber, managing partner CMS Rakúsko.

Advokátska kancelária Ružička Csekes, slovenská Právnická firma roka posledných štyroch rokov a najúspešnejšia firma v histórii udeľovania tohto ocenenia, bude naďalej pôsobiť ako vedúca právnická firma na Slovensku. Po ukončení spolupráce s CMS zváži možnosti ďalšej spolupráce s jednou či viacerými medzinárodnými právnickými firmami. „Spolupráca s CMS nám umožnila ponúknuť našim klientom širokú škálu medzinárodných odborných skúseností. Do budúcna chceme naďalej stavať na našom vedúcom postavení na Slovenskom trhu, pričom budeme zvažovať, ako do našej klientsky orientovanej praxe čo najlepšie premietnuť medzinárodné skúsenosti,“ hovorí Dr. Jaroslav Ružička, zakladateľ a managing partner advokátskej kancelárie Ružička Csekes. „Môžeme sa spojiť s inou medzinárodnou firmou, ale môžeme sa tiež rozhodnúť udržiavať vzťahy s viacerými medzinárodnými firmami, pričom budeme vždy spolupracovať s firmou, ktorá bude najvhodnejšia na požadovanú úlohu,“ dodala zakladajúca partnerka Erika Csekes.


Ružička Csekes in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax: +421 2 32 33 34 43
e-mail: office-ba@rc-cms.sk

PFR 2016

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk