13.10.2022
ID: 5573

Dentons oznamuje historické spojenie s Link Legal pôsobiacou v Indii

b193b8b4f2acd1a0bf33d706244cfb57/Dentons.png
Zdroj: Dentons Europe CS LLP

Dentons sa tak stane prvou globálnou právnickou firmou, ktorá sa spojí s právnickou firmou pôsobiacou v Indii

Dentons, najväčšia globálna právnická firma na svete, oznámila spojenie s poprednou indickou právnickou firmou - Link Legal. Dentons sa tak stane prvou globálnou právnickou firmou, ktorá sa spojí s právnickou firmou pôsobiacou v Indii. Spojenectvo poskytne Dentons postavenie firmy „udávajúcej tempo“ a konkurenčnú výhodu v medzinárodných panelových súťažiach. Toto nie je spoločný podnik, ani vzťah najlepších priateľov, ani licencia na spoluprácu, ani fúzia alebo akvizícia, ale spojenie, aké robí Dentons po celom svete, budujúc jednu integrovanú globálnu právnickú firmu.

Unikátna „polycentrická“ štruktúra firmy Dentons, ktorá je založená na švajčiarskom združení, sa usiluje identifikovať pozitívne atribúty partnerstva, čo umožňuje Dentons spájať sa s vysoko kvalitnými firmami v mnohých jurisdikciách, rešpektujúc právne a regulačné požiadavky každej jurisdikcie. To umožnilo Dentons narásť do firmy, ktorá bude mať 215 kancelárii v 83 krajinách.

Link Legal je jednou z popredných indických firiem, ktorá sa rozrastá do sveta, otvára kanceláriu v New Yorku a zvažuje viacero ďalších lokalít. Link Legal, ako firma udávajúca tempo, zastupuje mnohé veľké, rýchlo rastúce indické spoločnosti, ktoré sa globalizujú, zatiaľ čo sa India v roku 2023 stane najľudnatejšou krajinou na svete.

Bolo prirodzené, že Link Legal osloví Dentons – najväčšiu globálnu právnickú firmu na svete, firmu, udávajúcu tempo vo viac krajinách než ktorákoľvek iná právnická firma v histórii právnickej profesie a firmu s jedinečným, polycentrickým obchodným modelom – na spojenie, aby lepšie zastupovala svojich klientov mimo Indie.

Spojenie s Link Legal ponúkne etablovanú, fyzickú prítomnosť v piatich zo šiestich najväčších miest v Indii: Bombaj, Dillí, Bengaluru, Chennai a Hyderabad. Indickí právnici z Dentons Link Legal by zastupovali klientov v Indii a právnici z Dentons by zastupovali klientov Link Legal mimo Indie, vytvárajúc jednu firmu pôsobiacu v súlade s pravidlami a predpismi Indie.

"V súčasnej geopolitickej a ekonomickej situácii má India dôležité a závideniahodné postavenie. Oslovili sme Dentons, pretože si uvedomujeme, že spojenie našich firiem nám pomôže splniť a prekonať potreby našich klientov, ktorí sa čoraz viac stávajú globálnymi,“ povedal Atul Sharma, vedúci partner Link Legal. "Predovšetkým, toto spojenie nám umožňuje byť naraz globálnymi aj lokálnymi, na jednej strane sa nám otvára priestor spájať našich klientov s poprednými právnickými talentami po celom svete, a na druhej strane sme naďalej pod úplným vlastníctvom, kontrolou a riadením indických právnikov v Link Legal v Indii."

"Toto je v Indii prelomové, pretože nejde o spoločný podnik, ani o vzťah najlepších priateľov, ani o zmluvu o obchodnom zastúpení, ale o spojenie, aké Dentons robí po celom svete,“ povedal Joe Andrew, globálny predseda Dentons. "Toto spojenie v Indii opäť raz robí z Dentons nielen firmu udávajúcu tempo, ale firmu udávajúcu tempo na trhu, na ktorom záleží našim klientom."

“India bude budúci rok najľudnatejšou krajinou na svete s rýchlo rastúcou ekonomikou, čím bude pre našich klientov po celom svete čoraz dôležitejším trhom," povedal Elliott Portnoy, globálny výkonný riaditeľ spoločnosti Dentons. "Toto historické spojenie umožní spoločnosti Dentons spojiť klientov s poprednými talentami v Indii a poskytovať ucelené skúsenosti jednej firmy vo viac ako 200 lokalitách po celom svete."

"Rovnako ako v Dentons, klienti sú stredobodom všetkého, čo robíme,“ povedal Nusrat Hassan, spoluvedúci partner Link Legal. "Spojenie s Dentons nám poskytne prístup k sofistikovaným novým technológiám ako aj popredným talentom, umožňujúc nám poskytovať ucelené, integrované služby klientom vo viac ako 200 lokalitách."

„Kombinácia medzi Link Legal a Dentons nám nielen umožňuje byť dôveryhodnými poradcami pre našich klientov na mnohých trhoch, na ktorých pôsobia, ale vytvorí aj globálne príležitosti pre našich indických právnikov,“ povedal Anand Srivastava, senior partner Link Legal.

Link Legal je popredná, stredne veľká právnická kancelária, poskytujúca komplexné právne služby vo viac ako 19 oblastiach právnej praxe, so 42 partnermi a 134 právnikmi. Link Legal vyniká v oblasti infraštruktúry, korporátneho práva, sporovej agendy, financií a technológii, čím poskytuje svojim klientom komplexnú podporu v transakčných a sporových záležitostiach. Link Legal je vysoko-kvalitná firma, ktorá má tretie najvyššie percento hodnotenia na osobu v rebríčku Chambers and Legal 500 v Indii. Partneri firmy sú vysoko uznávaní pre svoje skúsenosti a odbornosť a ich praktický prístup k transakciám.

"Stratégia Dentons je zameraná na hľadanie spojení s partnermi, ktorí majú preukázanú schopnosť ponúkať sofistikované, vysokokvalitné právne služby a obchodné riešenia na svojich domácich trhoch, a ktorí sa môžu s Dentons spolupodieľať na budovaní vedúcej firmy,“ povedal Noor Kapdi, výkonný riaditeľ afrického regiónu firmy Dentons.“ „Spojenie s talentovanými jednotlivcami v Link Legal bude skutočne spojenie, ktoré posunie Dentons z najväčšej na poprednú právnickú firmu."

Oznámenie prichádza v čase desiateho výročia oznámenia založenia spoločnosti Dentons. Po viac ako päťdesiatich celo-firemných spojeniach od začiatku pôsobenia spoločnosti Dentons v roku 2013, je rozširovanie spoločnosti na prioritných trhoch naďalej jadrom stratégie spoločnosti Dentons, ako pomáhať klientom čeliť výzvam a napĺňať príležitosti nasledujúcich desiatich rokov. Globálny predseda spoločnosti Dentons Joe Andrew a globálny výkonný riaditeľ Elliott Portnoy sa nedávno podelili o svoju víziu ako bude Dentons zohrávať kľúčovú úlohu v najbližších 10 rokoch -  Letter to Clients.

Toto je spojenie ako všetky ostatné spojenia, ktoré Dentons robí po celom svete. Po schválení partnermi sa spojenie s Link Legal očakáva v najbližších mesiacoch.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk