4.4.2019
ID: 4441

Dentons oznamuje vymenovanie 25tich nových partnerov v Európe a v Spojenom kráľovstve

9a9814bde54c1baea9436ba6382660d5/Dentons.png
Zdroj: Dentons Europe CS LLP

Dentons vymenoval advokáta Daniela Lipšica za partnera. Pripája sa tak k štyrom partnerom pôsobiacim v bratislavskej pobočke kancelárie – Zuzane Šimekovej, Stanislave Valientovej, Marcellovi Clarkovi a k riadiacemu partnerovi Petrovi Kubinovi.

Dentons s potešením oznamuje vymenovanie 25tich nových partnerov v Spojenom kráľovstve a v Európe v rámci roka 2019. Novo vymenovaní partneri reprezentujú rôzne právne praxe, sektory a priemyselné odvetvia.

Daniel Lipšic, ktorý je medzi vymenovanými partnermi, je súčasťou Dentons od roku 2016 a počas svojej právnej praxe riešil niekoľko dôležitých prípadov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, týkajúcich sa predovšetkým ochrany vlastníckeho práva, pozitívnej diskriminácie, ochrany práva na život, volebného práva, slobody prejavu a tiež viaceré dôležité trestné prípady pred súdmi nižšieho stupňa a Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Pred nástupom do advokátskej kancelárie Dentons pôsobil 4 roky ako podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR, v rokoch 2010 až 2012 bol ministrom vnútra SR a medzi týmito funkčnými obdobiam pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Vo svojej novej pozícii bude zodpovedný za ďalší rozvoj kancelárie v oblasti sporovej agendy a spolu s ostatnými partnermi sa bude zúčastňovať na riadení kancelárie.

Daniel Lipšic uviedol: „Partneri bratislavskej kancelárie patria medzi najväčšie právnické talenty na Slovensku. Je pre mňa cťou byť medzi nimi. Inovatívny a do istej miery priekopnícky krok Dentons, ktorým firma zahrnula do svojej ponuky na Slovensku sporovú agendu v oblasti trestného práva a ekonomickej kriminality, sa dosiaľ ukazuje byť veľmi úspešný.“

Peter Kubina, riadiaci partner pre Slovensko v súvislosti s Danielovým vymenovaním uviedol: „Vymenovanie Daniela do pozície partnera bolo prirodzeným krokom vzhľadom na jeho doterajšie úspešné pôsobenie a rozvoj oblasti sporovej agendy v našej kancelárii. Rozširovanie radov našich partnerov je jasným signálom nášho každoročného rastu po ekonomickej aj talentovej stránke a upevňovania nášho silného postavenia na trhu právnych služieb, za čo vďačíme najmä našim klientom. Danielovi želám v jeho novej pozícii veľa ďalších úspechov. ”

Jeremy Cohen, CEO pre Spojené kráľovstvo a Blízky východ, povedal, "Našou ambíciou je stať sa vedúcou globálnou právnickou firmou na európskom kontinente, čo znamená dodať našim klientom to, čo chcú dnes, pomôcť im identifikovať, čo budú pravdepodobne potrebovať zajtra a reagovať na oboje podporou našich ľudí, a to najmä podporou ďalšej generácie na dosiahnutie jej plného potenciálu. Je mi preto potešením, že môžem zablahoželať tejto výnimočne talentovanej skupine právnikov k ich zaslúženému povýšeniu."

“Dentons je v talentovom biznise a vývoj tejto vysoko schopnej skupiny právnikov do našej ďalšej generácie lídrov, je niečo, na čo sme veľmi hrdí,” povedal Tomasz Dabrowski, CEO pre Európu. “Tieto povýšenia nereflektujú iba právne vedomosti, vodcovské schopnosti a obchodnú prezieravosť týchto právnikov, ale aj organický rast našej spoločnosti na celom kontinente.”

Úplný zoznam novovymenovaných partnerov:

Amsterdam

Martin Daverschot, Nehnuteľnosti
Pieter van Delden, Nehnuteľnosti

Berlin


Judith Aron, Korporátne právo
Josef Hainz, Hospodárska súťaž
 
Bratislava

Daniel Lipšic, Litigácia a riešenie sporov

Budapest

Balázs Csuday, Public Policy a regulácia

Edinburgh

Donald Smith, Korporátne právo

Frankfurt


Volker Junghanns, Korporátne právo
Clemens Maschke, Korporátne právo
Julia Pfeil, Korporátne právo

Glasgow

Craig Kennedy, Obchodné spory na finančných trhoch
Alison Weatherhead, Ľudia, Odmeňovaie & Mobilita
International Nir Assido, Nehnuteľnosti

London


Henrietta Baker, TMT
Katharine Harle, Obchodné spory na finančných trhoch
Tristan Jonckheer, TMT
James Langley, Medzinárodné arbitráže
Esther McDermott, Contentious Construction
 
Luxembourg

Pawel Hermelinski, Korporátne právo
Eduard Koster, Kapitálové trhy
Milan Michele Odello, Bankovníctvo a financie

Paris

Audrey Molina, Reštrukturalizácia, platobná neschopnosť a konkurzy

Prague

Jan Procházka, Korporátne právo

Rome

Barbara Urselli, Korporátne právo

Tashkent

Shukhrat Yunusov, Bankovníctvo a financie
Business Garden Štefánikova
Štefánikova 15
Bratislava, 811 05

Tel.:   +421 2 2066 0111


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk