8.12.2015
ID: 3133

Havel, Holásek & Partners rozširuje na Slovensku svoj tím o skúsenú senior advokátku Petru Čorbu Stark

7c1b0980a844abe4e8f29123ebfeb96a/Havel, Holasek & Partners.png
Zdroj: Havel, Holásek & Partners

Tlačová správa

Petra Čorba Stark bola menovaná do pozície counsel a stala sa tak novou bratislavskou posilou najväčšej česko-slovenskej advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Petra sa špecializuje najmä na akvizície a predaje spoločností, právo obchodných spoločností a kapitálové trhy.

Petra Čorba Stark

Petra Čorba Stark

Pred nástupom do advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners pracovala Petra Čorba Stark 5 rokov v najväčšej slovenskej advokátskej kancelárii Ružička Csekes, ktorá je súčasťou medzinárodnej aliancie právnických firiem CMS, kde sa venovala predovšetkým transakčnému poradenstvu. Predtým pôsobila ako interná právnička v najväčšej petrochemickej spoločnosti na Slovensku. Do kancelárie tak prináša cennú kombináciu pohľadu in-house právničky veľkej spoločnosti a externej advokátky.

Petra Čorba Stark má bohaté skúsenosti so zahraničnou aj domácou klientelou. V oblasti akvizícií a predajov sa zúčastnila množstva transakcií, či už na strane predávajúcich alebo na strane kupujúcich, najmä v odvetví výroby, telekomunikácií, dopravy, energetiky, petrochémie a v oblasti private equity. V rámci korporátneho práva sa špecializuje najmä na premeny obchodných spoločností, poradenstvo pri organizovaní valných zhromaždení a v súvislosti s právami akcionárov a na otázky corporate governance. V oblasti kapitálových trhov sa Petra zameriava predovšetkým na nakladanie s cennými papiermi a ponuky prevzatia. Medzi jej ďalšie oblasti špecializácie v rámci kancelárie patrí tiež farmácia a zdravotníctvo.

Pozícia counsel je relatívne novým prvkom organizačnej štruktúry kancelárie; k jeho vytvoreniu došlo spolu s ekonomickým a personálnym rozvojom firmy, kedy bolo potrebné v niektorých oblastiach rozšíriť kompetencie vedúcich advokátov. Na tejto úrovni v rámci kancelárie už pôsobí Petra Sochorová, ktorá vedie tím špecialistov v oblasti pracovného práva, a Daniela Kozáková, ktorá sa zameriava sa na oblasť nehnuteľností a stavebného práva a právne služby týkajúce sa investícií do umenia a zberateľstva.


Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária

APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 900
Fax: +421 232 113 901
e-mail: office@havelholasek.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk