6.12.2023
ID: 5942

HAVEL & PARTNERS je najväčšou českou právnickou kanceláriou a celkovo štvrtou najväčšou právnickou kanceláriou na slovenskom trhu. Po tretíkrát si odniesla prvenstvo ako najväčšia kancelária v oblasti práva duševného vlastníctva a hospodárskej súťaže

890a544b700e7408c6991f33b06b83ad/HAVEL PARTNERS_SK_logo_inverzni.png
Zdroj: HAVEL & PARTNERS

V rebríčku TOP 10 najväčších právnických kancelárií, ktorý podľa kombinovaných merateľných kritérií zostavuje denník SME a The Slovak Spectator, je HAVEL & PARTNERS najväčšou českou advokátskou kanceláriou, treťou najväčšou regionálnou a celkovo štvrtou najväčšou advokátskou kanceláriou pôsobiacou na slovenskom trhu.

Okrem toho tento rok obhájila víťazstvo z minulého roka a tretíkrát po sebe si odniesla prvenstvo pre oblasť práva duševného vlastníctva a hospodárskej súťaže. Tento rok sa zaradila medzi TOP 10 najväčších právnických kancelárií pre oblasť fúzií a akvizícií a pracovného práva.

 „Umiestnenie na prvých pozíciách v rámci rebríčka TOP 10 najväčších advokátskych kancelárií si veľmi vážime a  teší nás, že naďalej posilňujeme pozíciu najväčšej česko-slovenskej právnickej kancelárie. Tieto vynikajúce výsledky sú odrazom nášho intenzívneho úsilia a skvelej profesionality nášho tímu,“ hovorí Jaroslav Havel, riadiaci partner kancelárie. „Spoločne sme dokázali, že tímová práca, integrita a nekompromisná kvalita sú kľúčom k úspechu, za čo patrí vďaka všetkým kolegom a kolegyniam. Ďakujem aj všetkým našim klientom za ich dlhodobú dôveru, ktorá nás naďalej zaväzuje k tomu, aby sme pracovali na ďalšom zlepšovaní a rozširovaní našich právnych, daňových a poradenských služieb a zostávali im naďalej spoľahlivým partnerom,“ dodáva Jaroslav Havel.

Umiestnenie na víťazných pozíciách v rebríčkoch TOP 10 potvrdzuje nielen významné postavenie kancelárie HAVEL & PARTNERS na trhu právnych služieb, ale tiež vypovedá aj o vysokej kvalite poskytovaných služieb, mimoriadnej všestrannosti špecializovaných tímov a špičkovom know-how právnikov kancelárie.

Duševné vlastníctvo

Kancelária si odniesla tretíkrát po sebe víťazstvo v oblasti  práva duševného vlastníctva, kde sa umiestnila v rámci najväčších a najprestížnejších kancelárií na prvom mieste: „Nesmierne nás teší, že sme opäť obhájili minuloročné víťazstvo a naďalej sme hodnotení ako jedna z najúspešnejších právnych praxí pre túto oblasť nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Pravidelne nás oceňujú i prestížne zahraničné ratingy IP Stars a World Trademark  Review, čo potvrdzuje, že naša práca je mimoriadne kvalitná a že sme schopní asistovať našim klientom aj v tých najnáročnejších prípadoch nielen v rámci Slovenska, Českej republiky, ale aj na medzinárodnej úrovni,“ komentuje tohtoročné víťazstvo partner kancelárie Štěpán Štarha. Tím 25 skúsených právnikov a patentových zástupcov ponúka bezkonkurenčnú mieru špecializácie v jednotlivých odboroch s detailnou znalosťou trhu a posledných trendov dynamicky sa rozvíjajúceho digitálneho sveta. Kombinácia špecializácie v oblasti nových technológií, práva duševného vlastníctva s technologickým právom a oblasťou venture kapitálu, prináša synergiu, ktorá nám umožňuje ponúkať klientom jedinečné a inovatívne riešenia, ktoré ich posúvajú vpred a pomáhajú im dosiahnuť úspech vo vysoko konkurenčnom prostredí.

Hospodárska súťaž

Kancelária si tretíkrát po sebe odniesla aj víťazstvo  v oblasti  práva hospodárskej súťaže a stala sa tak najúspešnejšou kanceláriou pre túto oblasť na Slovensku.  „Veľká vďaka patrí našim klientom. Ich dôveru si veľmi vážime. Veríme, že kvalitu služieb v oblasti súťažného práva potvrdzuje práve neustále rastúca a spokojná klientela, ale aj množstvo prestížnych lokálnych i zahraničných ocenení.“ hovorí partnerka Lenka Štiková Gachová.

Partner Robert Neruda dodáva:  „Opätovné víťazstvo v oblasti hospodárskej súťaže potvrdzuje vynikajúcu kvalitu nášho tímu pozostávajúceho z 28 špičkových odborníkov, ktorý sa vďaka dôvere našich klientov rozrástol od roku 2010 na najväčší súťažný tím v regióne. Minulý rok sme významne posilnili našu lokálnu prítomnosť na Slovensku a s tímom piatich skúsených kolegov tak dokážeme obslúžiť aj tie najväčšie projekty a najnáročnejších klientov. Víťazstvo je tak zásluhou všetkých kolegov, právnikov a ekonómov našej kancelárie, ktorí sa podieľali na poskytovaní poradenstva v oblasti hospodárskej súťaže na Slovensku.“

Kancelária  tento rok obhájila svoju pozíciu a odniesla si opätovné víťazstvo pre oblasť hospodárskej súťaže i v rámci prestížnej súťaže Právnická firma roka.

Metodológia:

Rebríček 10 najväčších právnických firiem na Slovensku bol zostavený v spolupráci s anglickými novinami The Slovak Spectator. Na umiestnenie v rebríčku malo vplyv šesť kritérií (pre počty právnikov a počty prípadov sa zohľadňovali údaje z roku 2022; pri tržbách a zisku sa zohľadňovali priemery za roky 2020 - 2022). Váha jednotlivých kritérií bola nasledujúca: počet advokátov (30 %); počet osôb (bez advokátov) s ukončeným právnickým vzdelaním s praxou viac ako tri roky (váha 16 %); počet osôb (bez advokátov) s ukončeným právnickým vzdelaním s praxou menej ako tri roky (váha 8 %); tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (váha 23 %); hospodárky výsledok po zdanení (váha 7 %); počet prípadov, za ktoré dostala odmenu 20 000 – 50 000 EUR (1 bod) a odmenu viac ako 50 000 EUR (1,5 boda) (váha 16 %.)

Kompletné výsledky sú k dispozícii TU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk